KONGRENİN AMACI VE KAPSAMI

Karadeniz’de karadan, gemilerden ve atmosferden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi amacıyla, 21 Nisan 1992 tarihinde Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması (Bükreş) Sözleşmesi, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu Karadeniz’e kıyısı olan altı ülkenin temsilcileri tarafından imzalanmıştır. Karadeniz’in korunması konusunda hem ulusal hem de bölgesel olarak kamuoyunda bir farkındalık oluşturma amacıyla düzenlenecek olan kongremiz aracılığıyla bu bölgedeki bilim camiasının birbiriyle iletişimini artırmasına katkıda bulunulması, bölge bazlı çalışmaları teşvik etmek, ve disiplinler arası yaklaşım çerçevesinde bölge bilim insanlarının çalışmalarını bir arada toplamak kongremizin asıl amaçlarını oluşturmaktadır. 

 

Kongremize aşağıdaki konularla başvuruda bulunabilirsiniz.

BİLDİRİ KONULARI

Kongremiz tüm sosyal ve beşeri bilimler

Eğitim bilimleri ve güzel sanatlar

Fen ve Sağlık Bilimleri

Veteriner bilimi

Ziraat bilimi

Fizik, kimya, matematik

Güzel sanatlar

Spor bilimi alanlarına açıktır