DOÇENTLİK VE AKADEMİK TEŞVİK

Kongremiz doçentlik ve akademik teşvik kriterlerini karşılamaktadır

 

- 9 ülkeden katılım

- ISBN'li bildiri özet ve tam metin kitabı yayınlanacaktır

- Sunumların video kaydına alınacaktır

- Türkiye için %35'lik kontenjan ayrılmıştır